Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Thông tin khách hàng là một trong nhưng tài sản vô cùng quý giá đối với công ty chúng tôi và những thông tin này sẽ gắn liền trong suốt quá trình kinh doanh của chúng tôi. Chính vì thế, chúng tôi đưa ra chính sách bảo mật nhằm tạo sự an tâm và tin tưởng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ từ công ty chúng tôi.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin chúng tôi thu thập từ khách hàng bao gồm:

– Họ tên khách hàng

– Số điện thoại

– Địa chỉ lắp đặt, giao hàng

– Số lượng hàng khách mua

– Loại dịch vụ khách hàng sử dụng

2. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin khách hàng

– Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng nhằm mục đích giới thiệu các sản phẩm mới

– Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật khi các sản phẩm chúng tôi cung cấp xảy ra lỗi.

3. Lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

– Thông tin khách hàng chúng tôi sẽ lưu trữ trên cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng

– Thông tin khách hàng sẽ được lưu cho đến khi khách hàng hủy hợp đồng sử dụng dịch vụ của chúng tôi

4. Tiết lộ thông tin của bạn

Đối với thông tin khách hàng, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin khách hàng hoặc chia sẻ dữ liệu khách hàng cho bất kì đơn vị hay cá nhân khác nếu như không có sự đồng ý của khách hàng trừ các trường hợp sau:

– Các sản phẩm do bên chúng tôi cung cấp xảy ra lỗi và không thể hỗ trợ

– Các công trình lớn cần sự công tác từ các đơn vị cung cấp khác.

– Khách hàng đồng ý cho sự chia sẻ thông tin của mình cho một đơn vị khác để nhận được sự trợ giúp tốt hơn

 

Nếu bạn cần sự hỗ trợ hoặc ý kiến đóng góp, bạn hãy gọi điện theo số điện thoại: 0916 772 235 để nhận được hỗ trợ tốt nhất.